Úvodní konzultace zdarma +420 725 080 380

Perforovaná ploténka

Impedanční terapie odstraňuje perforace ploténky

3D model po liečbe celistvej platničky. Pacient muž.

3D VIZUALIZACE POŠKOZENÉ A REGENEROVANÉ PLOTÉNKY.

Impedanční terapie v tomto extrémním případě růstem a léčbou perforací ploténky odstranila nesnesitelnou chronickou bolest /standardní léky nezabíraly, byly nasazeny opiáty/, nadměrné pocení, pálení v končetinách a celkové omezení pohybu. Pacient měl potíže s chůzí delší než několik set metrů, což způsobovalo ochabnutí svalstva končetin. Po terapii také zanikly poruchy vyprazdňování. Po úspěšné léčbě se pacient vrátil do plnohodnotného pracovního a soukromého života.


Při absolvování Impedanční terapie začne organizmus meziobratlové ploténky intenzivně vyživovat. Tím nabudou ztracenou schopnost regenerace. Nárůst výšky a objemu ploténky má přímý vliv na odstranění indikovaných perforací, které se scelí přirozenou cestou. Obratle se od sebe díky zdravé a narostlé ploténce dostanou do přirozené vzdálenosti a polohy. Pozitivní kvalitativní změna struktury a objektivně měřitelný kvantitativní nárůst ploténky mimořádně příznivě působí na celý organizmus. Naši pacienti potvrdili ústup a zánik bolestí zad či končetin, které je limitovaly v soukromém i pracovním životě.

Impedanční terapie tak přímo nahrazuje dosud aplikované postupy, jako například výměnu poškozené ploténky za umělou. Výkony totiž přes úsilí operatérů nemusí skončit efektivně. Kromě možných doprovodných komplikací (anestezie, infekce, zánět, odmítnutí implantátu a pod.) může chirurgický zásah paradoxně zhoršit příznaky a symptomy, tj. pacient riskuje zhoršení zdravotního stavu a kvality života.

Jedinečnost našeho léčebného procesu potvrzují kontrolní výsledky zobrazovacích vyšetření (MR), objektivní závěry radiologů a klinická studie.

Impedanční terapie je trvalé řešení!


Diagnóza:
Oslabená schopnost organizmu regenerovat ploténku vede k jejímu poškození. Ztrácí schopnost vázat vodu, je méně vyživována a proto ztrácí svou výšku. Pokud není léčena, vznikají v jejích styčných plochách perforace, které se časem neustále zvětšují. Tím ztrácí ploténka svou přirozenou schopnost např. tlumit vibrace a držet obratle od sebe v přirozené vzdálenosti i poloze. Poškozená ploténka je zdrojem bolesti a omezuje organizmus v pohybu. Neléčení nepříznivého stavu může vést až k invaliditě.