Úvodní konzultace zdarma +420 725 080 380

O nás

Jsme specialisté na léčbu plotének

Vaše páteř bude zdravá!

Klinika impedanční terapie je specializované zdravotnické zařízení. Poskytujeme komplexní a precizní léčbu degenerativního onemocnění plotének bez medikamentů a chirurgických, miniinvazivní či endoskopických zákroků. Našimi doménami jsou odbornost, profesionalita, otevřenost a odhodlání vyléčit pacienta.


Revoluční efekt Impedanční terapie dokázala nezávislá randomizovaná klinická studie.

  • Vyléčíme 76% onemocnění páteře - pacientům ploténka naroste a obnoví svou funkci.
  • Zastavíme 24% onemocnění páteře - meziobratlová ploténka přestane degenerovat.

Impedanční terapie je neinvazivní a bezbolestná elektrofyziologická potenciálová metoda. Pacienty regenerujeme elektroléčebným přístrojem, čím v organizmu indikujeme metabolické změny v měkkých vazech na buněčné úrovni. Účinek metody zvyšují aplikace laseru a fyzioterapie. Meziobratlové ploténky proto rychleji regenerují a nabývají optimální výšku, strukturu, objem a elasticitu. To způsobuje celkové ozdravění páteře a zánik bolestivých stavů. Všechny úkony realizujeme pod dohledem diplomovaných zaměstnanců naší Kliniky impedanční terapie a nezávislého státního dozoru. Pacienta zařazeného do rehabilitačního plánu analyzujeme v pravidelných medicínských zprávách.

Každý z nás je unikátní, proto máme zavedený vysoce odborný a individuální přístup k potížím, diagnóze a léčbě pacienta. Důraz však klademe i na lidský přístup, který je nedílnou součástí úspěšné léčby.

Dokazují to výsledky a díky stovek našich pacientů. Za nejobjektivnější hodnocení považujeme postup, který je pravidlem při každé Impedanční terapii. Před zařazením do rehabilitačního plánu a její aplikací absolvuje pacient podrobnou anamnézu, neurologické vyšetření, vstupní MR vyšetření s vizualizací poškozené ploténky. Po úspěšné léčbě Impedanční terapií následuje kontrolní MR vyšetření s nezávislým hodnocením radiologa, který potvrdí pozitivní kvantitativní nárůst a kvalitativní uzdravení meziobratlové ploténky. Pacient tak dostane exaktní potvrzení o úspěchu léčby.
Přesvědčte se na "vlastní páteři"!


MUDr. Pavol Kostka

neurolog

MUDr. Pavol Kostka
Našimi doménami jsou odbornost, profesionalita, otevřenost a odhodlání vyléčit pacienta.