Úvodní konzultace zdarma +420 725 080 380

EMG vyšetření

EMG vyšetření

Elektromyografie (EMG) patří mezi běžné neurofyziologické metody. Základem vyšetření je stimulace nervu a registrace potenciálu. Spolu s klinickým neurologickým vyšetřením a zobrazovacími metodami tvoří součást diagnostiky onemocnění nervového systému.

Výsledky informují o funkčnosti a stavu centrálního nervového systému, periferního nervového systému, nervově-svalového přenosu a svalů.

Využití EMG vyšetření

Zhodnocení funkčního stavu pohybového systému a jeho zásobování nervovými vlákny - inervace.
Syndrom karpálního tunelu
Brnění v končetinách, nevysvětlitelný třes, křeče, tiky
Ztuhlost, bolest či slabost svalů
Paralýza končetin
Radikulopatie
Hernie meziobratlové ploténky – útlak kořene nervu Tetánie
Lokalizaci postižení nervového systému
Spektrum onemocnění periferního nervového systému a kosterního svalstva vyšetřovaných pomocí EMG je velmi široké. Rozhodnutí o jeho absolvování má proto v kompetenci specialista - neurolog.

Metodika

1. Stimulační EMG – vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken periferních nervů pomocí elektrod přikládaných na kůži.
2. Jehlové EMG – pomocí jehlových elektrod.

Samotné vyšetření je bezbolestné, použitý elektrický proud vyšetřován necítí a vyšetřovací elektrody – jehly jsou velmi tenké. Nepříjemně mohou na pacienta působit vyvolané záškuby svalů při jejich stimulaci během vyšetřování.

Příprava

EMG vyšetření se realizuje většinou na lůžku a nevyžaduje od pacienta zvláštní přípravu. Můžete normálně jíst, pít a užívat běžné léky. Doporučuje se před vyšetřením nekouřit a neaplikovat na pokožku oleje či krémy.

Relativní kontraindikací stimulační EMG je kardiostimulátor. Pacient proto musí ještě před tím konzultovat vyšetření s kardiologem. Na EMG vyšetření proto přijde už se zprávou od kardiologa s povolením EMG vyšetření. Důležité je také seznámit lékaře s tím, že máte v těle defibrilátor či jiné cizí těleso.

Jehlová EMG je relativně kontraindikována pacientům s antikoalugační terapií. V takových případech je postup individuální podle stavu pacienta, vzniku modřiny, krevní podlitiny a pod.

Po EMG není zapotřebí speciální režim – můžete se vrátit k běžné aktivitě. Závisí to však i na výsledku a závěrech ošetřujícího lékaře.

Cena za vyšetření

1 250 Kč